PERSONDATA- OG COOKIESPOLITIK

GENERELT

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Connies BRODERI indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med vores websted som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos os eller retter henvendelse til vores kundeservice.
1.3
Connies BRODERI er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Connies BRODERI kan ske via oplysningerne anført under KONTAKTOPLYSNINGER.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1
Når du besøger Conniesbroderi.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug på www.conniesbroderi.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på www.conniesbroderi.dk, indhold fra dialog med vores kundeservice, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Connies Broderi cookiepolitik anvendelse, når du bruger www.conniesbroderi.dk.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og www.conniesbroderi.dk funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af www.conniesbroderi.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores online kundeservice og Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a og art. 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, emailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på www.conniesbroderi.dk

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på www.conniesbroderi.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Connies broderi, litra c og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f og vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4
Når du besøger www.conniesbroderi.dk profiler på Sociale Medier, (fx Facebook, Instagram og LinkedIn), behandler Connies BRODERI de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

2.4.1
Formålet med Connies BRODERI behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Connies BRODERI, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Connies BRODERI’s Facebook og Instagram sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Connies BRODEI anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

2.6.2
Retsgrundlaget for denne behandling er Connies BRODERI legitime interesse i at markedsføre Connies BRODERI, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.7
Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, email, telefonnr., firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

2.7.1
Formålet med Connies BRODERI’s behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Connies BRODERI’s forpligtelser i den forbindelse.

2.7.2
Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Connies BRODERI, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Connies BRODERI’s legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1
På www.conniesbroderi.dk indlæser vi indhold fra tredjeparts websites, som en del af brugeroplevelsen på www.conniesbroderi.dk. Det sker fx ved indlæsning af vores score hos Trustpilot. Når indholdet indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTP-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt www.conniesbroderi.dk, samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger, samt din IP-adresse. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til Trustpilots privatlivspolitik.

Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger Connies BRODERI’s Facebook Pixels på www.conniesbroderi.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger www.conniesbroderi.dk, modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger www.conniesbroderi.dk på. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på www.conniesbroderi.dk fx. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Connies BRODERI anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

3.2
I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Connies BRODERI, vil oplysninger om dit navn, adresse, email, telefonnr. samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.3
Når du gennemfører betalingstransaktioner på wwww.conniesbroderi.dk, sker dette via Connies BRODERI’s PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort hos Connies BRODERI, er det kun den PCI certificerede samarbejdspartner – og ikke Connies BRODERI – som får adgang til dine oplysninger.

3.4
Oplysninger, som Connies BRODERI behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx. i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

3.5
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af www.conniesbroderi.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.7
I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

DINE RETTIGHEDER

4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2
Indsigtsretten

4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til conniesbroderi@mail.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3
Retten til berigtigelse

4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4
Retten til sletning

4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6
Retten til dataportabilitet

4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7
Retten til indsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte conniesbroderi@mail.dk.

4.9
Retten til at klage

4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk

SLETNING AF PERSONDATA

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af www.conniesbroderi.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Connies BRODERI’s cookiepolitik. De cookies, som Connies BRODERI selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Connies BRODERI cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Connies BRODERI i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 5 år efter dit køb.

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4
Oplysninger, du giver på Connies BRODERI profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, med mindre du sletter dem. De oplysninger, Connies BRODERI behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Connies BRODERI egne systemer, slettes efter 12 måneder.

5.5
Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.7 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Connies BRODERI for at kunne dokumentere relationen.

SIKKERHED

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
Connies BRODERI, CVR. nr.: 30157753 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Conniesbroderi.dk.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Connies BRODERI
Stenhuggervej 23,
6710 Esbjerg V

Tlf.: 20 73 44 28
Email: conniesbroderi@mail.dk

COOKIESPOLITIK

8.1
Connies BRODERI ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at dette kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger www.conniesbroderi.dk.

I denne Cookiepolitik forklarer vi, hvad vores behandling af dine oplysninger indebærer, samt hvordan du kan modsætte dig denne behandling, herunder hvordan du styrer og sletter cookies.

8.2
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Connies BRODERI (et 100% ejet selskab af Connie Maigaard)
Stenhuggervej 23
6710 Esbjerg V
CVR.: 30157753
E-mail: conniesbroderi@mail.dk
Telefon: +45 20 73 44 28

SAMTYKKE TIL ANVENDELSE AF COOKIES

9.1
Du har lige nu givet samtykke til, at Connies BRDERI må sætte cookies der falder inden for følgende kategorierne:
Nødvendige, Funktionelle, Statistiske og Marketing.

Ved at bruge www.conniesbroderi.dk og tilhørende sub-domæner, og acceptere betingelserne på vores cookiebanner første gang du besøger siden, giver du samtykke til, at vi må bruge cookies som oplyst i Cookiedeklarationen nedenfor. Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookiebanneret, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

9.2
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies. Connies BRODERI bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter for at huske dine indstillinger og præferencer, vise personaliseret indhold, trafikmåling og tilpasse dit besøg på hjemmesiden. Ordet ”cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, fx Flash-cookies (Local Shared Object), Web Storage (TTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Cookies kan blive brugt at både Connies BRODERI og af tredjeparter, se Cookiedeklarationen nedenfor.
Cookies er vigtige for Connies BRODERI, fordi de hjælper til os med at gøre vores online-tjenester lettere at bruge og til at følge med i, hvordan vores website bruges, så vi kan levere den bedste service til dig. For at gøre det lettere for dig at overskue den måde www.conniesbroderi.dk bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle letforståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookiedeklarationen.

Vi tilstræber at give oplysningerne i Cookiedeklarationen på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre, og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse. Eftersom Connies BRODERI brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, anbefaler vi, at du også læser, hvordan vi behandler dine persondata i vores Persondatapolitik for Connies BRODERI.

Der findes grundlæggende to typer cookies: ”midlertidige” og ”permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på www.conniesbroderi.dk, og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger www.conniesbroderi.dk.

9.3
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at fravælge cookies i cookiebanneret eller øverst i denne politik, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Hvis du ønsker at styre eller fjerne cookies, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website, at du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies, og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.
Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Bruger du flere browsere, skal du huske ændre eller tilbagekalde dit samtykke i alle browsere eller blokere cookies i alle browsere.

Følg vejledningen fra webbrowserproducenterne for at konfigurere dine browser-indstillinger

COOKIEDEKLARATION
10.0
Nedenstående viser hvilke cookies, der kan blive sat fra websitet, hvem der modtager data og hvad de data bliver brugt til.

Navn Formål Udbyder Formål Udløb
ASP.NET_SessionId .conniesbroderi.dk Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sættes af Microsofts ASP.NET Session Application, som er et rammeværktøj der bruges til at bygge websites. Nødvendig Session
NID .google.com Bruges til personaliseret Googlemap og personaliseret annoncering Funktionelle 6 måneder
EuCookie .conniesbroderi.dk Huske om brugeren har accepteret cookie-betingelser Funktionelle 100 år
_ga .conniesbroderi.dk Tildeler den besøgende et unikt ID, som bruges til at følge hvordan websitet bruges. Statistik 2 år
_gat .conniesbroderi.dk Anvendes af Google Analytics til at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. Statistik 1 minut
_gid conniesbroderi.dk Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. Statistik 24 timer
ConversionCookie .conniesbroderi.dk  Angiver om den besøgende blev henvist fra Google eller Facebook. Statistik Session
fr .facebook.com Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. Marketing 3 måneder
IDE  .doubleclick.net Anvendes af Google AdSense til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Marketing 1 år
_fbp .conniesbroderi.dk Anvendes af Facebook til at identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik. Marketing 6 mdr.
_gcl_au .conniesbroderi.dk Anvendes af Google for at understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. Marketing 12 mdr.

10.1
Forklaring på cookies typer

 • Nødvendige
  Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
 • Funktionelle
  Funktionelle cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
 • Statistik
  Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger.
  Navn Udbyder Formål Udløb
 • Marketing
  Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

10.2
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 08.08.2021